Wegwijzer Horizon 2020 Calls 2016 – 2017

In de periode 2014-2020 trekt de Europese Commissie circa 80 miljard euro uit voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. Dit Europese instrument, Horizon 2020 voor onderzoek en ontwikkeling, heeft als doel economische groei in Europa te bevorderen en de Europese concurrentiepositie te verbeteren. De wegwijzer leidt u door Horizon 2020, hét programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie (financieel) te ondersteunen. Het geeft een overzicht van de vele mogelijkheden binnen de verschillende Horizon-onderdelen:

  • Excellence Science
  • Industrial Leadership
  • Societal Challenges

Klik op deze link om de wegwijzer te downloaden.